Våra medarbetare

Vi har medvetet rekryterat medarbetare med hög akademisk utbildning och med erfarenhet från eget ledarskap från en rad olika branscher. Över tiden har vi byggt upp en organisation av konsulter med mångårig erfarenhet av chefsrekrytering i tillägg till tidigare linje- eller konsultkarriärer. Vi har också en väl avvägd sammansättning av ålder och kön för att möta våra kunders mångfald.

Våra medarbetare, deras engagemang och metoder är kärnan i vår verksamhet. Högsta kvalitet och noggrannhet är våra ledord.

 • mini MiB-6094

  Michaëla Blomquist

  VD och Partner

  Michaëla har arbetat med executive search sedan 1999 inom framförallt serviceindustrin, offentlig sektor, detaljhandel och IT/telekom. Michaëla är utbildad fil. mag. vid Uppsala Universitet och är certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ. Michaëla är styrelseordförande i stiftelsen Allbright, samt styrelseledamot i Teach for Sweden och 4 potentials.

 • mini MB-14

  Michaël Berglund

  Grundare och Partner

  Michaël har arbetat med executive search sedan 1985, framförallt inom styrelseutvärdering och styrelserekrytering, hälso-sjukvård, läkemedel, offentlig sektor och industri. Michaël är leg. läkare och har studerat vid Karolinska Institutet och University of California, Berkeley.

 • mini EO 2014-6700

  Ewa Olszewski

  Partner

  Ewa har arbetat med executive search sedan 2001 inom framförallt offentlig sektor, hälsa/sjukvård, läkemedel, non-profit organisationer samt media. Ewa är utbildad fil. kand. kulturvetare från Stockholms Universitet, samt har en Graduate Diploma Degree inom film- och tv-produktion från Griffith University, Brisbane, Australien. Hon är även certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ.

 • mini JSA 2014-6678

  Joakim Säll

  Partner

  Utöver sin partnerroll arbetar Joakim även med styrelseutvärderingar och styrelserekryteringar som VD i Michaël Berglund Board Value AB. Han har tidigare arbetat som VD för företag inom detaljhandel och energisektorn. Joakim är civilekonom från Uppsala Universitet. Han är certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ.

 • mini NDE-6464

  Niklas Delmar

  Partner

  Niklas har tidigare arbetat som VD för en digital kommunikationsbyrå samt som marknadschef för ett kosmetikaföretag. Niklas är civilekonom från Lunds Universitet. Han är certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ.

 • mini MBK 2014-6570

  Maria Bendrik

  Partner

  Maria har en magister i ekonomi med inriktning på marknadsföring från Lunds Universitet. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från detaljhandeln, dagligvaruhandeln samt FMCG. Hon har bland annat arbetat nio år på Unilever i ledande befattningar med nordiskt ansvar.  Maria har executive search erfarenhet inom framförallt, retail, tjänste-och servicesektorn, upplevelseindustrin samt pensions- och försäkringsbranschen. Hon är certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ. Var god kontakta Maria för uppdrag inom ovan områden.

 • mini AKS-318

  Annika Smedman

  Seniorkonsult

  Annika har arbetat med executive search sedan 2005 inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Hon har också erfarenhet av att arbeta som managementkonsult mot offentlig sektor på en global konsultfirma. Annika är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är certifierd testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ.

 • mini CO 2014-6739

  Cecilia Waldenström

  Seniorkonsult

  Cecilia arbetar med executive search inom framförallt offentlig sektor, hälsa/sjukvård och läkemedel men även inom näringslivet. Cecilia är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och Maquarie University i Sydney. Hon är även certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ.

 • mini IL-14

  Ina Lundahl

  Seniorkonsult/Samordningsansvarig

  Ina har mångårig erfarenhet från Michaël Berglund Executive Search och har idag ett övergripande samordningsansvar inom företaget. Ina har tidigare arbetat inom friskvård och detaljhandel och är utbildad fil. kand. kulturvetare från Stockholms Universitet. Hon är certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ.

 • mini MAO-9510

  Martin Öberg

  Seniorkonsult

  Martin har tidigare arbetslivserfarenhet från internet-, medie- och kommunikationsbranschen. Martin har läst ekonomi på Uppsala och Stockholms universitet samt är utbildad organisationskonsult på Gestaltakademin/University of Derby. Martin är certifierad testuttolkare och har lång erfarenhet av rekrytering, dels från rekryterande roller samt som konsult inom executive search sedan 2005. Främst inom dessa segment: media, professionell services, internet/IT och detaljhandel.

 • mini JOS-9212

  Jonas Koch

  Seniorkonsult

  Jonas har tidigare arbetslivserfarenhet från detaljhandeln, daglivaruhandeln samt konsultbranschen. Han har arbetat som VD för Kelloggs i Sverige i 3 år samt på Nielsen i 9 år i olika ledande befattningar. Jonas har läst marknadsföring i tre år vid Växjö universitet. Han har genomgått ledarskapsutbildning via Gällöfsta samt styrelsekurs hos Michaël Berglund Board Value. Jonas är ansvarig för Interim Management och arbetar brett över alla branscher.

 • mini LAG-6607

  Lisa Aggeryd

  Konsult

  Lisa Aggeryd har tidigare arbetat med marknadsföring inom consumer goods och har lång erfarenhet inom serviceindustrin. Lisa har en fil. kand. från Uppsala Universitet inom personal och arbetsliv med inriktning på psykologi.

 • mini CHA-9574

  Christoffer Andersson Cedmert

  Konsult

  Christoffer har en magisterexamen i ekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering från Stockholms Universitet samt studier vid University of Queensland, Australien. Han kommer närmast från finansbranschen där han har arbetat som kredit- och investeringsanalytiker.

 • mini SAM-9607

  Sandra Mellåker

  Konsult

  Sandra är utbildad beteendevetare vid Uppsala universitet och har även studerat arbetsrätt och arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet. Hon har erfarenhet av rekrytering inom resebranschen.

 • mini SOS-9468

  Sofie Scherstén

  Konsult

  Sofie kommer närmast från en roll som planner på en
  reklambyrå och har tidigare arbetat som marknadskoordinator
  på ett internationellt konsumentvarumärke samt som planner
  på en global reklambyrå. Sofie är utbildad civilekonom vid
  Stockholms universitet.

 • mini CAG-7024

  Carl Grebing

  Konsult

  Carl har en kandidatexamen i Business and Economics, inriktning Accounting and Management samt en masterexamen i Business and Economics, major i Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm. Han har även minor i Process and Innovation Management från Copenhagen Business School i Danmark samt språkstudier vid Université Stendhal i Grenoble, Frankrike.

 • mini ALG-6894

  Alexandra Glas

  Konsult

  Alexandra kommer närmast från en roll som HR-ansvarig på ett mindre IT-bolag och har tidigare arbetat som projektledare. Alexandra har en politices kandidatexamen från Örebro universitet.

 • mini CEG 2014-6453

  Cecilia Gideskog

  Projektkoordinator

  Cecilia är utbildad Personalvetare från Stockholms Universitet och har tidigare arbetat med rekrytering på ett bemannings- och rekryteringsföretag. Närmast har hon specialiserat sig mot rekrytering inom IT. Cecilia har framförallt erfarenhet av koordinering, administration och search.

 • mini PW-9636

  Per Wreding

  Interim Management & Affärsutveckling

  Per är ansvarig för Interim management, affärsutveckling, vår researchfunktion samt våra tjänster kring bakgrundskontroller, Executive Check. Per har tidigare varit verksam inom finansbranschen. Per är utbildad inom informationssökning & omvärldsanalys samt företagsekonomi vid Mälardalens högskola.